Kontakty

Predajca

Názov:HAI, spol. s r.o.
IČO:31335217
DIČ:2020317277
IČ DPH:SK2020317277
Mesto:Bratislava
PSČ:821 02
Adresa:Trnavská cesta 82/D
Telefón:00421 2 444 55 485
E-mail:hai@hai.sk
Kontakt:Jozef Lapín

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 02/58272 172
  • 02/58272 104
Fax:
  • 02/58272 170